Een steenmarter die door een stroomstoot aan haar einde kwam bij de deeltjesversneller CERN is de nieuwste aanwinst van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

De marter legde de deeltjesversneller bij Genève in november 2016 een dag plat door haar geknaag en moest dat met de dood bekopen. De marter kreeg een stroomstoot van 18.000 volt. Het verschroeide lichaampje is geprepareerd en toegevoegd aan de collectie van 'dode dieren met een verhaal'.

De opgezette marter verkeert nu in het gezelschap van andere dieren die aan hun eind kwamen door botsingen met de mensheid. Bijvoorbeeld de McFlurry-egel, die stierf doordat hij met zijn kop in een beker van het McDonalds-product kwam vast te zitten. Ook de beroemde Dominomus die in Leeuwarden werd afgeschoten omdat hij het evenement Domino Day 2005 in gevaar dreigde te brengen staat in het museum.

Eigenlijk had curator Kees Moeliker al zijn zinnen gezet op een soortgenoot van de nu bemachtigde steenmarter. Deze marter had in april vorig jaar de deeltjesversneller een week lang platgelegd door kortsluiting te veroorzaken, en overleefde dat ook niet. Maar het kadaver van dat dier was al door de bedrijfsbrandweer vernietigd.