Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Groene bavianen Stichting AAP gaan terug naar hun roots

Klanken van bavianen tonen gelijkenissen met spraak van mensen

Bavianen blijken geluiden te maken die vergelijkbaar zijn met de uitspraken van klinkers in de menselijke taal. De ontdekking zou kunnen duiden op de ontwikkeling van de menselijke spraak, al miljoenen jaren geleden. 
Door NU.nl

De dieren kunnen bijvoorbeeld de klanken a,e en i te kunnen produceren door middel van het gebruik van de tong en het strottenhoofd, zo hebben wetenschappers bekend gemaakt via het wetenschappelijke netwerk PLOS ONE.

Eerder werd ervan uitgegaan dat de groepen waar de mens van afstamt net als baby's, een te laag strottenhoofd hadden om de juiste geluiden te produceren voor taal. 

In de wetenschap heerst bovendien de overtuiging dat de menselijke taal zich pas ongeveer 100.000 jaar geleden ontwikkelde. Tegen AFP zeggen de onderzoekers dat de ontdekking bij de bavianen juist suggereert "dat de menselijke spraak een zeer lange evolutionaire geschiedenis kent".

De ontdekking betekent niet direct dat bavianen in staat zijn om ook daadwerkelijk met elkaar te spreken zoals mensen dat kunnen. De bavianen gebruiken wel bepaalde klanken voor specifieke situaties, maar woorden maken die een speciale betekenis hebben zoals in de menselijke spraak, kunnen de dieren volgens de onderzoekers niet.

Aanbevolen artikelen