Het eerste zeehondenponton in België ligt een week na de officiële ingebruikname op de bodem van de jachthaven van de kustplaats Blankenberge. 

De rustplek voor zeehonden bleef afgelopen weekend bij laagwater steken in het slib en liep vol met water.

De Vlaamse minister Ben Weyts (Dierenwelzijn en Toerisme), die de ponton vorige week opende, stelt 35.000 euro beschikbaar voor een exemplaar dat volgens hem niet kan blijven vasthangen.

Afgelopen zomer bleek dat de zeehonden het prettig vonden om bij te komen op een drijvende baggerleiding, maar toen het baggerwerk klaar was hadden ze geen plek meer om uit te rusten.

Een bewoner van Blankenberg opperde een ponton te plaatsen. Weyts gaf vervolgens de opdracht daar werk van te maken, niet alleen uit het oogpunt van dierenwelzijn, maar ook vanwege de "toeristische meerwaarde".