Het aantal grutto's in Nederland gaat hard achteruit. Tijdens het broedseizoen van dit jaar groeiden te weinig jongen op om het aantal grutto’s op peil te houden.

De nationale telling leverde dit jaar 4.000 jongen op. Dat is ruim minder dan de 11.000 vogels die bezig zijn om de stand op peil te houden, stelt Vogelbescherming Nederland. Ook andere weidevogels zijn flink in aantallen gedaald.

Het gaat volgens de Vogelbescherming al jaren slecht met de grutto in Nederland. De organisatie wijt dit, net als in andere jaren, aan een "dramatisch" verlopen broedseizoen.

De problemen voor de grutto ontstaan onder meer door het te vroeg maaien van graslanden. Ook zijn de gebieden te droog en bevatten ze te weinig bloemen. Grutto's kunnen daardoor minder insecten vinden voor hun voedsel. Op kale vlakten zijn kuikens bovendien een makkelijke prooi voor roofdieren.

Tegenslag

De grutto, vorig jaar gekozen als Nationale Vogel van Nederland, kreeg volgens de Vogelbescherming dit jaar een extra tegenslag te verwerken. Eind mei zorgden zware onweersbuien met hagel ervoor dat opgroeiende kuikens het niet altijd redden. Met name in Noord-Nederland, waar grutto’s later broeden, werden de jonge kuikens hard getroffen.

De Vogelbescherming diende begin deze maand zelfs een klacht in tegen de Nederlandse overheid om het weidevogelbeheer. Reden is het plan van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) om geen geld beschikbaar te stellen voor weidevogelbeheer.

De Vogelbescherming vreest dat op termijn nog slechts 1.500 grutto's over blijven.