Voor het eerst sinds metingen uit 2003 blijkt de populatie steenarenden in Schotland te groeien, waardoor het dier niet meer in de gevarenzone verkeert. Bij recente tellingen in Schotland zijn meer dan vijfhonderd paren gesignaleerd. 

Officeel is de steenarend binnen Europa geen bedreigde diersoort, maar de populatie in Groot-Brittannië verkeerde de afgelopen jaren wel in de problemen.

Vooral na een sterke afname van de vogels halverwege de negentiende eeuw en een beperkte terugkeer van de vogels sindsdien, werd gevreesd voor het behoud van de diersoort voor het Verenigd Koninkrijk. 

Sinds 2003 blijkt er echter sprake te zijn van een stijging van de populatie met 15 procent. Bij de meest recente telling zijn 508 paren gesignaleerd, melden Britse media.

Schotland wordt nu gezien als de enige plek in Groot-Brittannië waar de steenarend nog voorkomt. Schotse natuurbehoudorganisaties betitelen de stand van de steenarend nu als "een gunstige staat voor instandhouding".