Het aantal wilde dieren in de wereld neemt hard af. In vergelijking met 1970 zijn de populaties met 58 procent afgenomen.

Dat schrijft het Wereldnatuurfonds (WNF) in zijn tweejaarlijkse overzicht Living Planet Report (PDF) donderdag.

Het WNF noemt de mens de grootste bedreiging voor de diersoorten, het gaat dan vooral om het verlies van hun leefgebied door bijvoorbeeld bebouwing. Andere bedreigingen zijn onder meer de bijvangst tijdens vissen, milieuvervuiling en klimaatverandering.

De organisatie draagt enkele suggesties aan om de daling te stoppen. Duurzame landbouw en de overstap naar groene energie maken volgens WNF grote verschillen. Alles draait om de mens en diens beslaglegging op natuurlijke rijkdommen, concludeert de organisatie, en daarmee worden de dieren verdrongen.

'Schrikbarend'

Gaat het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo door, dan kan de omvang van de populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën in 2020 met gemiddeld 67 procent zijn afgenomen. Het tempo waarin het aantal wilde dieren afneemt, noemt het WNF "schrikbarend". Dieren als de orang-oetan, de olifant en de neushoorn worden bedreigd.

Reuzenpanda

Een van de belangrijkste aanbevelingen is het vergroten en verbinden van beschermde gebieden. Dieren als de reuzenpanda in China en de lynx in Europa profiteren van beschermende maatregelen en herintroductie.

In Nederland zijn bijvoorbeeld de otter en de bever succesvol teruggekeerd door actieve natuurbescherming en schoner water.