De graspieper is zaterdag tijdens de landelijke trekvogelteldag het vaakst geteld, op de voet gevolgd door de vink en spreeuw. 

Het is voor het eerst dat de graspieper het meest gezien is in Nederland tijdens deze jaarlijkse teldag, meer dan 100.000 in totaal. Voorgaande jaren was de spreeuw altijd de aanvoerder top 10.

Volgens Vogelbescherming Nederland, die de trekvogelteldag coördineerde, telden duizenden vogelaars door het hele land, op meer dan 150 verschillende locaties, zoveel mogelijk vogels.

Dat gebeurde in het kader van de Euro Birdwatch, waar meer dan 35 landen in Europa aan mee doen. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 321.563 vogels en werden er 175 soorten waargenomen.

''Door de zwakke wind uit het zuiden hadden de vogels afkomstig uit Noord-Europa wat tegenwind. Dat zorgt er voor dat met name kleine vogels als graspieper en vink laag vliegen en dus vaak gezien worden’’, aldus Vogelbescherming Nederland.