De Canadese regering is een proefproject begonnen waarbij ijsberenhuiden worden voorzien van een niet te verwijderen microchip. Hiermee moet illegale handel worden tegengegaan.

De microchips blijven altijd leesbaar, ook nadat huiden zijn gelooid of als de dieren worden opgezet, zegt Sheldon Jordan van het Canadese ministerie van Milieu tegen CBC News.

IJsberenjacht is in Canada beperkt toegestaan. Het land is het enige ter wereld waar ook commercieel op de dieren mag worden gejaagd.

Omdat de meeste afgeschoten beren bestemd zijn voor Canadese Inuit, de oorspronkelijke Canadese bevolking, zijn de huiden gewild in het buitenland door hun zeldzaamheid. Het is niet ongebruikelijk dat een ijsberenhuid meer dan 10.000 euro oplevert.

Illegaal

Door deze vraagprijzen worden huiden regelmatig illegaal naar het buitenland geëxporteerd. Met de microchip kan worden gekeken waar de beer vandaan komt en of die legaal mag worden geëxporteerd.

"Als de prijs omhoog gaat, is dat een aansporing voor onder meer bemiddelaars om de regels te omzeilen," zegt Jordan. "Als ze illegaal worden verhandeld of geëxporteerd, dan maakt het niet uit of legaal op de beren is gejaagd. Dan zullen mensen zeggen dat Canada niet meer te vertrouwen is."

Test

De microchips worden op kleine schaal getest door gemeenschappen in de noordelijke regio's Nunavut en Labrador, maar gaan mogelijk ook op grotere schaal worden ingevoerd.

De jacht op ijsberen is internationaal zeer omstreden. Volgens een Canadese organisatie die de legale jacht coördineert blijft de ijsberenpopulatie stabiel, maar dierenrechtenactivisten betwisten dit.