Deense onderzoekers hebben een Groenlandse haai ontdekt die mogelijk 392 jaar oud is. De wetenschappers zeggen dat de haai ook 120 jaar ouder of jonger kan zijn. Ze concluderen dit op basis van de grootte van de haai. 

Dat staat in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

De haai is het oudste gewervelde dier dat ooit is ontdekt. Tot nu werd aangenomen dat de oudste diersoort in deze categorie de Groenlandse walvis betrof. Die kan ongeveer tweehonderd jaar oud worden.

De biologen van de Universiteit van Kopenhagen hebben overleden Groenlandse haaien onderzocht en konden door het gebruik van koolstofdatering de leeftijd van de dieren bepalen. 

Door het testen van atoomwapens onder water in 1955 is er koolstof-14 (een isotoop dat gevormd wordt door een kernreactie red.) terecht gekomen in het eco-systeem. Dit is terug te vinden in het lichaam van dieren die rond 1960 zijn geboren. Aan de hand daarvan kon de leeftijd van de dieren mede bepaald worden. 

Ze vergeleken de leeftijd met de groei van de haaien en konden zo bepalen hoe oud een haai ongeveer is bij een bepaalde lengte. Een Groenlandse haai groeit ongeveer een centimeter per jaar.

Gemiddeld

Gemiddeld waren de 28 onderzochte Groenlandse haaien 163 jaar, schrijven de biologen.

De haai kan ongeveer 5 meter lang worden en is daarmee een van de grootste vleesetende haaien. Ze komen vooral voor in de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee.

De dieren danken hun hoge leeftijd waarschijnlijk mede aan hun voorkeur voor diepe wateren, waar het slechts een paar graden boven nul is. Dat zou resulteren in een tragere stofwisseling, waardoor dieren ouder worden.