De vlindersoort het bonte zandoogje komt steeds meer voor in open gebieden, waaronder de stedelijke omgeving. Daarmee heeft de vlinder de afgelopen tien jaar een opmerkelijke gedragsverandering doorgemaakt.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Voorheen stond de vlindersoort bekend als typische bossoort. De oorzaak van de verandering is niet bekend. Vrijwel alle andere soorten vlinders doen het slechter in de stad. 

Landelijk gezien blijven de aantallen wel al zo'n tien jaar stabiel. De tien meest voorkomende vlinders zijn het klein koolwitje, atalanta, dagpauwoog, kleine vos, groot koolwitje, citroenvlinder, boomblauwtje, bont zandoogje, gehakkelde aurelia en de distelvlinder.

Het Landelijk Meetnet Vlinders houdt zich het hele seizoen bezig met de vlinderstand. Wekelijks gaan vrijwilligers in de zomerperiode op vaste routes vlinders tellen.

Aankomend weekend wordt voor de achtste keer de jaarlijkse tuinvlindertelling georganiseerd door De Vlinderstichting. Uit de telling blijkt welke vlinder veel voorkomen in begin austustus, de uitkomst moet dan ook gezien worden als momentopname.