Amateurpaleontologen hebben ten noorden van Hamburg een opmerkelijke vondst gedaan. Ze wisten in Gross Pampau een elf miljoen jaar oud skelet van een zeehond boven de grond te krijgen.

De vondst werd gedaan in een grindgroeve.

Gross Pampau is een bekende vindplaats voor paleontologen. In de groeve daar werden de afgelopen dertig jaar onder meer skeletten van walvissen en haaien gevonden.

De dieren bereikten dat gebied omdat het destijds nog tot de Noordzee behoorde. De zee bedekte elf miljoen jaar geleden grote delen van wat nu Noord-Duitsland is.

De zeehond was ongeveer 1,70 meter lang en behoorde tot een soort die wel overeenkomsten met de huidige dieren heeft, maar als zodanig niet meer bestaat.