In dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem heeft een wild paartje Europese oehoes succesvol twee jongen uitgebroed. De dieren op een rots in het 'wilde deel' van de dierentuin een nest voor hun jongen gemaakt.

Europese oehoes zijn in Nederland vrij zeldzaam. In 2015 werden in de Achterhoek en Zuid-Limburg 21 broedparen geteld. Dit jaar zijn tot op heden zestien broedparen geteld.

Het Arnhemse oehoepaar is het meest westelijk levende broed-stel van Nederland. De jongen bleken een man en een vrouw te zijn en zijn na het ringen weer teruggezet op de plaats waar ze door medewerkers van Burgers’ Zoo in het wilde deel van het parkterrein werden ontdekt.

In heel Nederland zijn maar twee experts die over een vergunning beschikken om de oehoes te mogen ringen. Eén van deze experts, Gejo Wassink, heeft de jonge dieren succesvol geringd.