Een stadsecoloog in Amsterdam doet een uiterste poging om rugstreepppadden te redden. De gemeente gaat bouwen in het Westelijk Havengebied, waar de padden op eigen kracht niet zullen overleven. 

Daarom vangt stadsecoloog Martin Melchers elke avond eigenhandig padden, die hij verplaatst naar een veiliger gebied. "Ik heb er tot nu toe al 130 gevangen. Ik heb van mijn leven nog nooit zoveel rugstreeppadden bij elkaar gezien," zegt hij tegen AT5

De bouw in het Havengebied gaat over enkele weken beginnen. Het leefgebied van de padden wordt dan industriegebied.