In het oosten van Nederland blijkt vorig jaar een kleine populatie dwergjuffers te zijn ontdekt, een uiterst zeldzame libellensoort.

Dat meldt Nature Today donderdag. De laatste keren dat de dwergjuffer in ons land werd aangetroffen was in 1912 en 1955. De soort is in heel West-Europa sterk achteruit gegaan door aantasting van natuur en milieu.

Waar de Nederlandse dwergjuffer is gevonden wordt niet bekendgemaakt, omdat het om een kwetsbaar gebied gaat. Komende jaren moet blijken hoe groot de populatie is en of die zich heeft uitgebreid.

Met zijn 24 tot 26 millimeter is de dwergjuffer de kleinste libellensoort in Europa. Het insect leeft in voedselarme moerassen in veengebieden.

Dun

De Dwergjuffer kenmerkt zich door zijn korte en zeer dunne lichaam. Zijn vleugels zijn in verhouding kort. De libelle is te herkennen aan zijn metaalglimmend groene achterlijf en borststukrug.

Het insect heeft bleke poten en de pterostigma’s (een opvallend gekleurd vlekje in de vleugel) zijn eerst wit en later lichtgrijs.