Jaarlijks sterven zes miljoen biggen vóór de slacht. De biggensterfte was nog nooit zo hoog, meldt Varkens in Nood op basis van cijfers van AgroVision, een leverancier van software voor de sector.

Moedervarkens krijgen door doorfokken inmiddels meer dan dertig biggetjes per jaar. Dat zijn er ongeveer zes keer zo veel als in de natuur, aldus Varkens in Nood. 

''Daardoor is het gemiddelde geboortegewicht afgenomen en zijn de biggen zwakker en kwetsbaarder. Ze worden snel ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grotere kans om te verhongeren.''

Volgens de de organisatie, die een petitie is begonnen, liggen jonge biggetjes soms uren of dagen te creperen totdat de boer ze vindt. ''Dan worden ze doodgeslagen, maar dat gaat niet altijd goed waardoor ze nog langer lijden'', weet Varkens in Nood.