Op de Veluwe worden begin april vier wisenten uitgezet. De bijzondere bizons gaan rondlopen op het gebied van Radio Kootwijk.

Het is de bedoeling dat de dieren in de tweede week van april aankomen, meldt De Stentor.

Staatsbosbeheer kon definitief groen licht geven na een draagvlakpeiling onder de bevolking van het dorp Radio Kootwijk. Veel inwoners van het plaatsje maakten zich zorgen over de toename van het aantal toeristen naar het gebied vanwege de wisenten. De komst van de dieren werd daarom al een keer uitgesteld.

Vier op de tien bewoners vinden het leuk dat de wisenten komen. Slechts een kwart van de inwoners staat negatief tegenover de komst van de bizons. De dieren worden in april in een 'wengebied' buiten het bos geplaatst. Na een maand mogen ze ook het bos gaan verkennen.

Fokprogramma

De Veluwe is overigens niet de enige plek in Nederland waar wisenten rondlopen. Ook in Brabant en de Kennemerduinen zijn de dieren al in het wild te bewonderen. De wisent is het grootste nog levende landzoogdier van Europa. Er zijn wereldwijd nog maar een paar duizend levende exemplaren.

In de jaren twintig van de vorige eeuw was de bison bonasus, zoals de Latijnse naam luidt, uitgestorven in het wild. Er leefden toen nog 54 exemplaren in dierentuinen. Dankzij een intensief Europees fokprogramma, waar onder meer dierentuin Artis in Amsterdam aan mee deed, is het dier niet uitgestorven.