Boswachters mogen de komende jaren duizenden damherten afschieten in de duingebieden tussen IJmuiden en Den Haag. Het afschieten mag meteen starten. 

Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een spoedprocedure die de faunabescherming aanspande tegen het besluit van het Noord-Hollandse provinciebestuur. 

In het gebied, dat ook bekendstaat als de Amsterdamse Waterleidingduinen, leven momenteel ongeveer 3.800 damherten. De populatie groeit flink door de geboorte van nieuwe kalveren. Door het afschieten moet de populatie over vijf jaar zijn teruggebracht tot 800 dieren. 

Het grote aantal damherten zorgt volgens de Faunabeheereenheid voor veel overlast, vooral door herten die buiten het leefgebied komen. Vorig jaar waren er 61 aanrijdingen met damherten. De voorzieningenrechter oordeelde donderdagmiddag dat de verkeersveiligheid in het geding is. 

Daarnaast zorgen de dieren voor schade aan landbouwgrond, tuinen en begraafplaatsen. In het gebied zelf neemt het aantal plantensoorten af door het vele grazen.

Schade

Sinds 2011 worden maatregelen genomen om de populatie en schade te beheersen. Het plaatsen van hekken, rasters, wildroosters en alleen afschot buiten de leefgebieden blijkt volgens de Faunabeheereenheid onvoldoende effectief. Doodgeschoten damherten gaan naar de poelier, om opgegeten te worden.