Broedvogels in het Waddengebied hebben het moeilijk. Veel soorten zoals de scholekster, kluut, kokmeeuw, grote stern en visdief hebben een laag 'broedsucces'.

Dat blijkt uit een langlopend onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland en onderzoeksinstituut Imares.

Beide organisaties verzamelen, in een programma samen met Duitsland en Denemarken, sinds 2005 gegevens over een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Die informatie geeft veel inzicht in de ontwikkelingen in de natuur.

In de periode 2011 tot 2013 deden sommige soorten het slechter dan daarvoor: ze brachten minder nakomelingen voort. Dat komt onder meer door overstromingen door extreem hoogwater, juist in het broedseizoen.

Leeggeroofd

Ook worden nesten leeggeroofd door vooral vossen en bruine ratten, vooral langs de westkust. Maar ook kan een tekort aan voedsel een rol spelen. Zo hebben eider en scholekster last van de intensieve bevissing van schelpdieren in de jaren negentig.