Nederland draagt 200.000 euro bij aan een programma om de neushoornpopulatie in Rwanda aan te vullen. Dit betekent dat Nederland twee dieren schenkt.

Rwanda had Nederland gevraagd mee te werken aan een project voor twintig neushoorns in een goed beschermd gebied in het Afrikaanse land. 

Er worden ter plekke ook zogenoemde rangers opgeleid om de dieren te beschermen. Nederland kwam donderdag over de brug tijdens de internationale conferentie Save Wildlife in Den Haag.

Vertegenwoordigers van bijna veertig landen en organisaties spraken daar over het bestrijden van stropen en de illegale handel in dieren. Ze maakten afspraken over de inzet van nieuwe technologieën, bestrijding van corruptie en het bevorderen van de economie in landen waar de problemen spelen.

Concrete acties

Een van de technische middelen waarmee stropen kan worden bestreden, is gps. Als dieren daarmee worden uitgerust, kunnen ze in de gaten worden gehouden. Zo gedragen antilopen zich meteen anders als er stropers in de buurt zijn, een waarschuwing die dan via die gps kan worden opgepikt.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken was opgetogen na de bijeenkomst: "De situatie voor sommige dieren is nijpend. Daarom wilden we deze conferentie niet met verklaringen afsluiten, zoals gebruikelijk, maar met concrete acties. Dat is gelukt. In totaal zijn er nu al veertien wildlife deals afgesloten waarmee stroperij, handel en de georganiseerde criminaliteit die er achter zit beter worden aangepakt en wilde dieren beter worden beschermd."