Vrijwilligers zetten vorig jaar meer padden, kikkers en andere amfibieën over tijdens de jaarlijkse amfibieëntrek. Dat blijkt uit cijfers van organisatie Padden.nu.

Volgens de organisatie, waarbij vrijwillige paddenoverzetters zich kunnen aansluiten, zijn vorig jaar in totaal bijna 145.000 amfibieën overgezet. In 2014 waren dat er ruim 112.000, in 2013 zo'n 133.500. 

Tijdens de jaarlijkse paddentrek worden padden, maar ook kikkers en salamanders de weg overgezet, om te voorkomen dat ze worden platgereden. 

Het merendeel van de overgezette dieren was daadwerkelijk een 'gewone pad' (116.000), op plaats twee staat de bruine kikker (ruim 14.000), op drie de kleine watersalamander (zo'n 7.500).

Bij Padden.nu sloten zich vorig jaar 86 zogenoemde overzetsgroepen aan. Volgens Ravon, dat onderzoek doet naar reptielen en amfibieën in Nederland, zijn er 110 van zulke groepen vrijwilligers actief, waardoor het werkelijke aantal geredde dieren mogelijk hoger ligt. 

2016

Vanwege de koude februarimaand in 2015 kwam de paddentrek pas laat op gang. Eind maart werden volgens de organisatie de meeste padden overgezet. Ook blijft het aantal vrijwilligers, en daarmee het aantal overgezette dieren, groeien.

Vanwege het zachte begin van 2016 zijn ook dit jaar de eerste amfibieën naar de overkant van de weg geholpen. Het gaat tot nu toe om zo'n drieduizend dieren. De piek van de trek wordt wederom eind maart verwacht.