Van een van de meest algemene watervogels in Nederland, de smient, zijn er steeds minder. Sinds 2002/2003 is hun aantal gestaag afgenomen.

Dat blijkt uit tellingen van Sovon Vogelonderzoek en het CBS, meldt Nature Today vrijdag.

Oorzaak is onder meer de klimaatverandering, waardoor de smient op andere plaatsen is gaan overwinteren. Maar ook broedt de vogel met minder succes, doordat de broedperiode kouder en natter is geworden.

Andere grasetende watervogels, zoals sommige soorten ganzen, zijn juist toegenomen, doordat grasland in de winter steeds vaker als voedselbron beschikbaar is.