De grutto is verkozen tot Nationale Vogel. Het Nederlandse publiek koos met een kwart van de in totaal 41.669 stemmen voor de weidevogelsoort.

Dat meldt de Verkiezing van de Nationale Vogel, die georganiseerd werd door het VARA-programma Vroege Vogels.

Ongeveer 85 procent van alle grutto's broeden in Nederland door ons typische polderlandschap. "De grutto is daarom terecht de Nationale Vogel", aldus Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland tegen VARA.

"Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen."

De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool, Nederland nog niet. Daarom werd deze verkiezing georganiseerd.

De Vogelbescherming gaat naar aanleiding van de verkiezing op 19 en 20 maart 2016 een speciaal weekend organiseren voor de grutto. Dit is het moment dat de meeste grutto's terugkomen van hun overwinteringsplek in Afrika en Zuid-Europa.

Broedseizoen

Al vanaf de jaren '60 zijn de grutto's in ons land aan het verdwijnen. Het slechte broedseizoen van dit jaar én dat van 2014 zorgt voor een versnelling van deze achteruitgang.

Sovon Vogelonderzoek Nederland houdt sinds 2011 voor Vogelbescherming Nederland bij hoeveel gruttokuikens er tijdens het broedseizoen opgroeien. Om de achteruitgang van de grutto te stoppen, zouden er jaarlijks 10.000 kuikens moeten uitvliegen.

Zelfde aantal

Dit jaar kwamen er slechts 4600 jonge grutto's bij, een zelfde aantal als vorig jaar. Daarmee gaat het aantal grutto's in ons land nog verder achteruit.

Tot de jaren '60 was de grutto met ruim 125.000 broedpaar een algemene vogel die symbool stond voor het platteland. In 2011 was er nog maar 40.000 paar over en ook dat aantal zal gezien de recente broedsuccessen sterk afgenomen zijn.