Wilde zwijnen moeten meer ruimte krijgen in Nederland. Het dier heeft zich op eigen gelegenheid tot ver buiten de toegewezen leefgebieden verspreid. 

Ook komen er steeds vaker zwijnen uit België en Duitsland naar Nederland. Het huidige wildezwijnenbeleid werkt niet meer.

Dat staat in het rapport Wilde Zwijnen op weg in Nederland, dat in opdracht van het Faunafonds is gemaakt.

Het zogenoemde nulstandbeleid, dat voorschrijft dat de beesten alleen op de Veluwe en in delen van Limburg mogen voorkomen, is achterhaald volgens de onderzoekers.

Zij pleiten ervoor dat elke provincie gebieden aanwijst waar zwijnen absoluut verboden zijn en plekken waar de dieren wel mogen scharrelen.

Schade

Verboden gebieden zijn landstreken waar ook veel varkens worden gehouden. Het risico is te groot dat wilde zwijnen een ernstige dierenziekte oplopen, waardoor alle varkensstallen in een gebied geruimd zouden moeten worden.

Ook gebieden met veel grote wegen zouden taboe moeten zijn, want nu al loopt de schade door aanrijdingen met wilde zwijnen op tot zo'n twee miljoen per jaar. Wroeten in akkers, voetbalvelden en golfbanen veroorzaakt jaarlijks ongeveer een half miljoen euro schade.

Slim

Wilde zwijnen zijn erg slim, leren snel en weten jagers gewiekst te ontwijken, constateren de deskundigen. De onderzoekers willen daarom dat een vorm van de nu verboden drukjacht in Nederland weer wordt toegestaan.

'' Met die methode, die in het buitenland wel mag, kunnen grote groepen zwijnen snel worden afgemaakt. Dat is beter voor de rust van de dieren die achterblijven'', stellen zij.

De onderzoekers zijn het met natuurbeschermers eens dat everzwijnen buiten de verboden gebieden ruimte moeten hebben, want veel recreanten zouden best een zwijn in het bos willen zien.