Automobilisten worden gewaarschuwd voor bronstige reeën. De voorzichtigheid en schuwheid van de beesten neemt af waardoor ze onverwachts de weg kunnen oversteken.

Dat schrijft Staatsbosbeheer.

De beesten zitten vol met hormonen tijdens de jaarlijkse bronstijd (eind juli, begin augustus). Voor enkele weken proberen de reeën zoveel mogelijk vrouwtjes te bevruchten, hierdoor hebben ze vaak geen oog voor hun omgeving.

Voorafgaande aan de paring jaagt het mannetje het vrouwtje achterna. Het vrouwtje probeert meestal hard weg te lopen waarna het mannetje haar achtervolgt. De jonge kalveren die dit voorjaar geboren zijn volgen hun moeder. Na de overstekende volwassen beesten kunnen dus nog jongeren volgen. 

Staatsbosbeheer adviseert automobilisten om rustig de dieren te passeren. Daarmee kan dierenleed en schade aan de auto voorkomen worden.