Het gaat goed met de libellen in Nederland. Veel soorten die in de vorige eeuw sterk achteruit gingen, hebben zich in de laatste 25 jaar hersteld.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vlinderstichting, het CBS en Wageningen Universiteit.

Het aantal libellensoorten nam in de vorige eeuw drastisch af door verslechtering van de waterkwaliteit en vernietiging van de woongebieden. Maar gaandeweg zijn milieuverbeteringen doorgevoerd en kwam er steeds meer aandacht voor het herstel van beken, vennen en moerasgebieden.

Dat heeft geleid tot een toename van het aantal soorten, met name libellen die leven bij beken en rivieren en warmteminnende libellen die zich verspreiden vanuit Zuid-Europa.