In 85,6 procent van de spoedmeldingen was de politie-eenheid Den Haag in de maand juli binnen 15 minuten aanwezig. Daarmee zitten de agenten van de Haagse eenheid iets onder de landelijke norm van 90 procent. Wel doen ze het nog beter dan de agenten van de Rotterdamse eenheid, die op 82,5 procent blijven steken.

Dit blijkt uit de cijfers van het dataportaal van de politie. De hierboven genoemde gegevens over de politie-eenheid Den Haag omvatten de volledige regio Haaglanden. Als we alleen kijken naar de gemeente Den Haag waren agenten in 88,7 procent van de zogenoemde Prio 1-meldingen binnen 15 minuten aanwezig. In de gemeente Rotterdam lag dat percentage op 84,2 procent.

Prio 1-meldingen komen meestal via het alarmnummer 112 bij de meldkamer binnen. Hierbij is het van groot belang dat de politie snel ter plaatse is omdat inzet noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een vechtpartij, een overval of een brand. In 90 procent van de gevallen moet de politie binnen het kwartier op de plek des onheils zijn.

In de gemeente Den Haag lukte dat in juli dus in 88,7 procent van de gevallen. In Westland was dat aantal iets lager: in juli waren agenten in 83,4 procent van de gevallen binnen een kwartier op locatie. In een reactie laat de politie weten er alles aan te doen om in noodsituaties er zo snel mogelijk te zijn en hulp te bieden. "Wij realiseren ons dat reactietijden van groot belang zijn voor het veiligheidsgevoel in spoedsituaties", zegt een woordvoerder.

"We streven er naar om binnen een kwartier ter plaatse te zijn als het om spoedmeldingen gaat. In die gevallen waar we de streefwaarde niet halen, zullen we kijken waar dat aan lag en hoe we daarvan kunnen leren. Meestal lukt het ons om er op tijd te zijn, zelfs in de dunbevolkte landelijke gebieden", aldus de woordvoerder.