De aanleg van de nieuwe pijpleiding van WarmtelinQ gaat Rijswijk niet alleen veel verkeershinder opleveren, ook de najaarskermis moet ervoor wijken.

De bedoeling was deze kermis van 30 september tot 9 oktober te houden op de parkeerplaatsen in de middenberm van de Prinses Beatrixlaan bij de Bogaard. Omdat dit terrein vanaf 1 oktober door de werkzaamheden niet beschikbaar is, heeft de gemeente het evenement afgeblazen.

De grootste oppositiepartij in de raad, Rijswijks Belang, heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd. De partij vraagt zich af of er wel voldoende is gekeken naar alternatieve plekken. "We hebben de indruk dat de aanleg van de warmteleiding een wel erg makkelijk excuus is om de kermis te schrappen", zegt fractievoorzitter Marc Weterings.

De Rijswijkse kermis stond tot 2020 op het Bogaardplein, maar moest door de herinrichting van dat plein worden verplaatst naar het parkeerterrein op de middenberm van de Prinses Beatrixlaan. "De kermis is een paar keer negatief in het nieuws gekomen door overlast van jongeren", zegt Marc Weterings. "Hier gaat het echter om een onschuldige kinderkermis. Er zijn genoeg andere locaties te bedenken waar die gewoon door kan gaan."