Vooral in grote en middelgrote steden zal de bevolking de komende jaren door blijven groeien. Dat blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij rekenen ook op een stijging in randgemeenten, zoals Rijswijk.

Nederland telt in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. De statistici benadrukken dat het hier gaat om een prognose die hoger of lager uit kan pakken. Dat komt doordat ontwikkelingen als immigratie en woningbouw moeilijk te voorspellen zijn. Voor de specifieke prognose per gemeente hebben de onderzoekers een vergelijking gemaakt tussen 2021 en 2035.

Van alle gemeenten zal de bevolking relatief het meest groeien in het tegen Amsterdam gelegen Ouder-Amstel, met een toename van bijna 41 procent. De onderzoekers verwachten in meer randgemeenten forse groei. Andere voorbeelden hiervan zijn Zuidplas bij Rotterdam én Rijswijk bij Den Haag. In Rijswijk zouden er tot aan 2035 zo'n 26,6 procent meer mensen bij komen. Het inwoneraantal staat nu op 56.941.

Die enorme toename geldt niet voor de andere gemeenten in de regio Den Haag. Zo wordt voor de stad Den Haag een stijging van 18,4 procent verwacht. De hofstad heeft nu 553.417 inwoners. Delft komt volgens de onderzoekers uit op een groei van 18 procent en Westland op 16,5 procent. Zoetermeer - in het verleden een groeigemeente - heeft een prognose van 11,9 procent. Wassenaar zal zelfs iets krimpen: -1 procent, luidt de voorspelling van CBS en PBL.

"De inwoners van de grote steden zijn relatief jong en groeien doordat er per saldo meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden", zeggen de onderzoekers over de verwachting dat grote steden het meest zullen groeien. "Ook hebben ze een grote aantrekkingskracht op immigranten, waaronder arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten."

Vergrijzing is overigens een ontwikkeling die in het hele land te merken zal zijn. De vier grootste gemeenten zijn minder vergrijsd dat de kleine gemeenten. Maar ook hier wordt een toename van ouderen verwacht. In krimpgemeenten zal het percentage ouderen het hoogst zijn, zo wordt verwacht.