Peggy Wijntuin is aangesteld als projectleider Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden. De gemeenteraad van Den Haag heeft eerder besloten om het slavernijverleden van de stad met een monumentaal kunstwerk te herdenken.

Wijntuin noemt het cruciaal om die geschiedenis te blijven vertellen en zichtbaar te maken. 'Beelden prikkelen de nieuwsgierigheid en bevorderen het gesprek.

Ze dragen bij aan onze bewustwording, niet alleen over het gedeelde verleden, maar juist ook over onze gezamenlijke toekomst. Heel relevant dus in deze internationale stad van Vrede en Recht met gemeenschappen uit voormalige Nederlandse koloniën.'

Peggy Wijntuin woont in Rotterdam en is nu nog als projectadviseur diversiteit en inclusie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ze was twaalf jaar gemeenteraadslid van Rotterdam (2006-2018) en initiatiefnemer van het Slavernijmonument Rotterdam (2013). Ook deed ze onderzoek naar het slavernij- en koloniaalverleden van Rotterdam. Dit onderzoek was aanleiding voor het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.