De gemeente Den Haag kreeg in het eerste half jaar van 2021 58 meldingen binnen over ambtenaren die misbruik zouden maken van informatie, of waar belangenverstrengeling aan de orde zou zijn. In één geval wordt geprobeerd de ambtenaar te ontslaan.

Dat blijkt uit een overzicht dat de gemeente Den Haag sinds vorig jaar elk half jaar openbaart. Het aantal van 58 meldingen in de eerste zes maanden van 2021 ligt iets lager dan een jaar eerder (64). Ongeveer de helft van de meldingen, 26, kon niet door de gemeente zelf worden opgepakt, omdat het niet over de integriteit ging, of omdat de melding een andere organisatie betrof. Die meldingen zijn daar naartoe doorgestuurd. 19 meldingen zijn met de betrokkene en diens leidinggevende afgehandeld.

In vier gevallen is een vooronderzoek gestart en negen keer een feitenonderzoek. Het merendeel daarvan is nog niet afgerond. Driemaal is een officiële waarschuwing gegeven en in één geval heeft de gemeente het verzoek gedaan om het contract met de betreffende medewerker te ontbinden.

De meeste meldingen gaan over belangenverstrengeling, nevenwerkzaamheden en het relatief veel voorkomende misbruik van informatie, waarbij een ambtenaar iets opzoekt in de gemeentelijke computersystemen dat niet werkgerelateerd is. Inmiddels wordt binnen de gemeente meer aandacht besteed aan het voorkomen hiervan.