Op een aantal openbare toiletten in gebouwen en in de maatschappelijke opvang in Den Haag komen binnenkort gratis menstruatieproducten. De gemeente start een pilot om te zorgen dat vrouwen in armoede ook naar school of werk kunnen als zij ongesteld zijn.

GroenLinks kwam eerder samen met de Haagse Stadspartij met het initiatief, omdat zij zagen dat er in Schotland een nieuwe wet was waarbij iedereen die het nodig heeft de producten kan krijgen. Uit onderzoek in Schotland bleek dat het niet kunnen kopen van de middelen soms leidde tot het missen van werk of school.

En dat kan niet, meent Erlijn Wenink, gemeenteraadslid van GroenLinks. "Menstruatieproducten zijn geen luxe, maar een noodzaak! Er zijn zoveel mensen die dit niet kunnen betalen."

De gemeente ging in gesprek met sportverenigingen en scholen om te kijken of zij ook signalen kregen dat er behoefte was aan gratis maandverband en tampons. "Zij constateren dat er in de praktijk weliswaar weinig vraag is naar menstruatieproducten, maar zijn bereid een rol te spelen bij het verstrekken van menstruatieproducten", aldus burgemeester Jan van Zanen van Den Haag in een raadsbrief.

Ook werd bij Voedselbank Haaglanden nagegaan of er daar dergelijke vragen waren gesteld. Daar bleek de nood hoger. "De Voedselbank herkent de vraag naar menstruatieproducten en is bereid deze beschikbaar te stellen indien ze voorradig zijn."

Naast de pilot bij openbare toiletten en in gebouwen van de maatschappelijke opvang gaat het college ook samen met de aanbieder van de Haagse collectieve verzekering onderzoeken of het mogelijk is om tampons, maandverband en andere producten op te nemen in het aanvullende verzekeringspakket.