De gemeente Den Haag wil door middel van een doelgroepenverordening afdwingen dat er meer betaalbare woningen komen. De woningnood in de stad is hoog en dat komt vooral door de (te) hoge huizenprijzen.

"We zijn een mammoettanker aan het verplaatsen", zegt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster. "We komen uit een tijd dat er nauwelijks betaalbare huizen bij kwamen. Die woningen staan er ook niet zomaar. Maar de eerste successen beginnen zich nu af te tekenen."

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Den Haag al de nodige maatregelen getroffen en meer dan 170 miljoen euro uitgetrokken voor betaalbare woningbouw en stedelijke ontwikkeling.

"Als sluitstuk van een reeks aan maatregelen die in oktober 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad, komt het stadsbestuur vandaag (maandag, red) met een doelgroepenverordening. Daarmee kunnen we via bestemmingsplannen afdwingen dat er betaalbaar wordt gebouwd", aldus Balster.

'Bouwen voor elke portemonnee'

De gemeente Den Haag wil elk jaar vierduizend nieuwe huizen bouwen. "En dat moet betaalbaar zijn en betaalbaar blijven", vervolgt de wethouder. "Het bestemmingsplan en straks het omgevingsplan biedt de gemeente de beste garantie dat - ook als er wordt gebouwd op particuliere grond - er gebouwd wordt voor elke portemonnee."

In deze verordening wordt namelijk vastgesteld hoeveel procent sociale en middeldure huur er in een project wordt gerealiseerd, welke prijsgrenzen hiervoor gelden en voor hoeveel jaar dit in stand gehouden wordt. "Dit kan oplopen tot vijftig jaar. Daarmee wordt voorkomen dat woningen die in eerste instantie gebouwd worden voor inwoners met een laag of gemiddeld inkomen, binnen een paar jaar alsnog veel te duur en daarmee onbereikbaar worden."

Volgens Balster heeft Den Haag met de doelgroepenverordening goed gereedschap om die betaalbare huizen echt waar te maken. "En dat is keihard nodig."