Een financieel dienstverleningsbedrijf in Den Haag is voor ruim 1,5 miljoen euro opgelicht. Een medewerker van het bedrijf dacht op verzoek van zijn directeur een rekeningnummer te wijzigen, maar werd slachtoffer van CEO-fraude.

Van CEO-fraude is sprake als een oplichter een mail namens een hooggeplaatste persoon van een organisatie naar een medewerker stuurt. De medewerker wordt dan meestal verzocht een betaling te voldoen.

De medewerker van het Haagse bedrijf ontving een e-mail die afkomstig leek van zijn directeur, met daarin de opdracht om een rekeningnummer te wijzigen dat bedoeld was om geld over te maken naar aandeelhouders. Na het wijzigen van het rekeningnummer bleek dat het geld niet werd overgeschreven naar de aandeelhouders, maar naar een onbekend bedrijf.

De directeur van het bedrijf heeft aangifte gedaan van fraude. De politie waarschuwt voor deze vorm van fraude en geeft tips om CEO-fraude te herkennen.