De gemeente Den Haag gaat strenger handhaven op inkomens van huurders door middel van huisvestingsvergunningen. De gemeente wil op deze manier dat middeldure huurwoningen bewoond worden door inwoners met een middeninkomen.

Dat een huisvestingsvergunning verplicht is voor dit segment is bij zowel huurders als verhuurders bekend. "De komende tijd gaan we dan ook veel strenger handhaven want men kan zich niet meer verschuilen achter onwetendheid", zegt wethouder Martijn Balster (Wonen). "De regels zijn helder en de vele verhuurders en huurders die zich netjes aan de regels houden ergeren zich, net als ik, dood aan de onroerendgoed cowboys die misbruik maken van de grote vraag naar betaalbare huizen op de Haagse woningmarkt en de prijzen van eenvoudige woningen onverantwoord hoog opdrijven."

Volgens Balster doet de gemeente alles wat in haar vermogen ligt om de vrije sector huur betaalbaar te houden. "Bij nieuwbouw maken we afspraken over prijzen en prijsontwikkeling. Maar zolang verhuurders in de vrije sector mogen vragen wat ze willen, blijft het voor veel woningzoekenden ingewikkeld om er tussen te komen."

"Het grote tekort aan betaalbare huurwoningen lossen we hier helaas nog niet mee op; daarvoor moeten er veel meer woningen bijkomen. We zorgen er met de huisvestingsvergunning wel beter voor dat woningen niet worden weggekaapt door degene die het meest kan of wil betalen."

De vergunningsplicht geldt voor woningen die net boven de grens van de sociale huur zitten.