Wethouder Hilbert Bredemeijer heeft zijn handtekening weg laten halen van de petitie tegen een coffeeshop in de Haagse wijk Nieuw-Waldeck. Hij laat weten dat hij dat als lid van het Haagse college niet had moeten doen.

Bredemeijer sloot zich maandag aan bij de digitale petitie die door wijkbewoners was gestart om de mogelijke komst van een coffeeshop naar de Oude Haagweg tegen te houden. Hij zei dat hij dat deed als bezorgde Hagenaar en vader van drie kinderen. Hij vindt het geen goed idee om coffeeshops te verplaatsen naar kinderrijke woonwijken.

Het kwam hem echter al snel op kritiek te staan van bestuurskundigen en de gemeenteraad. Een wethouder hoort geen petitie te ondertekenen die gericht is aan het stadsbestuur, waar diezelfde wethouder in zit. Bovendien vroegen verschillende raadsleden zich hardop af of hiermee ook de doelstelling uit het coalitieakkoord om coffeeshops uit de Weimarstraat en Zeeheldenkwartier te verplaatsen de prullenbak in kon.

Woensdagochtend reageerde Bredemeijer op Twitter dat hij terugkomt op zijn actie: "Als lid van het Haagse college van burgemeester en wethouders had ik niet mijn handtekening moeten zetten onder een petitie die zich verzet tegen de mogelijke komst van een coffeeshop in Nieuw-Waldeck. Ik heb mijn handtekening weg laten halen."

Bovendien benadrukt hij dat de afspraken over coffeeshops in het coalitieakkoord nog steeds overeind staan: "Ik sta uiteraard achter het coalitieakkoord waarin we met verschillende maatregelen de overlast van coffeeshops voor bewoners en ondernemers willen tegengaan. Zoals het verplaatsen van coffeeshops uit gebieden met overconcentratie."

Later woensdag staat een rondvraag op de agenda over de coffeeshop-petitie, aangevraagd door D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren.