Aan demonstraties in Den Haag mogen niet meer dan tweehonderd mensen meedoen. Dat heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen donderdag aan de gemeenteraad laten weten.

De organisatie van zo'n demonstratie moet bovendien een gedegen plan kunnen overleggen waaruit blijkt dat alles is gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Groeperingen die op het laatste moment een betoging aanmelden bij de gemeente kunnen wat Van Zanen betreft alleen terecht op het Malieveld en het nabijgelegen park Koekamp. Demonstratieve tochten, bijvoorbeeld door het stadscentrum, zijn vanwege de strenge coronamaatregelen ook verboden.

"Den Haag heeft een ruimhartig demonstratiebeleid, dat is gericht op mogelijk maken en niet op beperken", aldus de gemeente donderdag. "Tegelijkertijd bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie. Ruim een jaar proberen we de verspreiding van het coronavirus in te perken. Daarvoor worden deze verregaande maatregelen genomen."

Voor zondag staan op het Malieveld en de Koekamp twee betogingen gepland. Nederland In Verzet gaat op het Malieveld demonstreren tegen het coronabeleid, op de Koekamp demonstreert Klimaatalarm, waarvan onder meer Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International deel uitmaken. Op dit soort demonstraties komen vaak veel meer dan tweehonderd mensen af.