De Haagse Kessler Stichting zamelt verzorgingsproducten in voor ongeveer honderd dakloze vrouwen in Den Haag.

Er worden onder meer producten zoals maandverband en tampons ingezameld.

Het initiatief van de stichting wordt in het kader van Internationale Vrouwendag uitgevoerd.