Ondernemers en onderzoekers die werken aan innovatieve oplossingen voor de huidige coronacrisis, krijgen een financieel steuntje in de rug van de provincie. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil 600.000 euro steken in de zogeheten fieldlabs.

Want de plaatsen waar gewerkt wordt aan creatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken - zoals nu de coronacrisis - staan financieel enorm onder druk, constateert gedeputeerde Adrim Bom-Lemstra van Zuid-Holland. Een situatie die niet wenselijk is omdat juist die plaatsen bijdragen aan een betere omgang met het virus en de maatregelen die het kabinet heeft opgelegd.

Dat komt vooral omdat in de fieldlabs, zoals de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, de innovaties niet alleen worden ontwikkeld maar ook worden getest in een praktijksituatie waardoor producten eerder op de markt kunnen komen.

"Alleen door samenwerking ontstaat innovatie. Zo leveren de fieldlabs een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken én aan onze regionale economie. Juist in Zuid-Holland, waar we alle topsectoren in huis hebben", zegt Bom-Lemstra.

Volgens Bom-Lemstra kunnen er door de huidige financiële situatie minder projecten worden uitgevoerd waardoor bepaalde innovaties uiteindelijk niet ontwikkeld kunnen worden. Van de 600.000 euro die zij beschikbaar wil stellen is dan ook 500.000 euro bedoeld voor de organisatorische kant van de fieldlabs om er voor te zorgen dat ze ook na de crisis nog in staat zijn innovatieve ontwikkelingen te toetsen.

De 100.000 euro die overblijft gaat naar specifieke projecten die te maken hebben met het coronavirus. Dat kan gaan over de ontwikkeling of opschaling van een nieuw soort coronadiagnosetestkit of een apparaat dat medische apparatuur op een innovatieve manier kan steriliseren.