Scheveningen krijgt nautische boa's om illegale staandwantvissers aan te pakken. Den Haag gaat de nieuwe gespecialiseerde boa's snel opleiden. Ze worden ingezet om op zee achter foute vissers aan te jagen.

De nieuwe toezichthouders die getraind zijn om in actie te komen op het water, worden ingezet langs de kust van Scheveningen waar staandwantvissen sinds vorig jaar verboden is. Het verbod werd daarna nog aan de laars gelapt en er doken diverse keren toch weer staandwantvissers op. Die zijn vooral actief bij de havenhoofden en het surfstrand.

Partij voor de Dieren (PvdD) reageert opgetogen nu er met behulp van de natte boa's korte metten met de staandwantvissers wordt gemaakt. "Eindelijk krijgt het verbod op staandwantvissen vorm. Handhaven is nodig om dit dierenleed te stoppen", aldus Robin Smit van de Haagse dierenpartij.

Bij staandwantvissen worden honderden meters netten verticaal onder de waterlijn geplaatst. De bijvangst is enorm en dat geeft volgens de PvdD veel dierenleed. Zo raakten aalscholvers verstrikt in de netten, maar ook kwam een bruinvis in het net, waarna die overleed.

Met surfers hebben zich meerdere levensgevaarlijke incidenten voorgedaan. En gevreesd wordt dat spelende kinderen op zee verstrikt raken in zo'n lang net.

Inmiddels zijn bekende staandwantvissers al aangeschreven en gewaarschuwd, laat het college van burgemeester en wethouders weten. Bij overtredingen wacht een boete of een preventieve last onder dwangsom.