Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan eindexamenleerlingen van het Montaigne Lyceum in de wijk Ypenburg in Den Haag.

De koning wilde alles weten van Amalia's leeftijdgenoten, die in coronatijd voor zo'n belangrijk examen zitten. Zijn dochter zit in haar eindexamenjaar op Gymnasium Sorghvliet.

Om een indruk te krijgen, keek koning Willem-Alexander mee tijdens een praktijkles biologie voor 4 mavo. Daarna stapte hij de klas binnen van leerlingen uit 5 havo die bezig waren met wiskunde.

"Ook de drie prinsessen vinden het steeds lastiger de energie op te brengen om thuis online schoolwerk te doen", zei de koning tegen de leeftijdsgenoten van zijn dochters. Volgens de koning verdwijnt de motivatie als jongeren niet fysiek op school kunnen zijn en geen contact hebben met medeleerlingen en docenten.

Leerlingen storten hart uit bij de koning

De koning wilde vooral van de leerlingen weten hoe het met ze gaat. Geen school, weinig sociale contacten, geen sport. Leerlingen stortten hun hart uit bij de koning. "Het is fijn om dit te vertellen aan een persoon. Aan u", zei een van de leerlingen.

Ook vroeg de koning naar de angst voor besmettingen op school. Leerlingen vertelden het "wel spannend" te vinden. "Maar we houden ons aan de regels. En weer op school kunnen zijn, is te belangrijk."

Omdat alleen eindexamenleerlingen op school mogen zijn, keek de koning mee met een online les Frans voor onderbouwleerlingen. Ook nam hij de tijd om in gesprek te gaan met leraren en ondersteunend personeel van de school over de effecten van de pandemie en lockdown op hun manier van werken.

Ongeveer 80 procent van de leerlingen van het Montaigne Lyceum volgt onderwijs op afstand.