Ruim de helft van 681 personen met een gesubsidieerde baan van de gemeente Den Haag slaagt er binnen zes maanden, na het einde van deze zogeheten STiP-baan, in een reguliere baan te vinden. Eén op de drie wordt in dienst genomen door de STiP-werkgever.

Ongeveer één derde van de 1239 deelnemers viel terug op een uitkeringssituatie en 13 procent viel vroegtijdig uit. Dit blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau Regioplan. STiP geeft deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde baan. De voorwaarde hiervan is dat dit niet mag leiden tot verdringing van andere arbeidsplaatsen.

Uit de evaluatie blijkt ook dat STiP bijdraagt aan het zelfvertrouwen en de maatschappelijke participatie van de deelnemers. Zij worden tijdens het traject begeleid door medewerkers van Den Haag Werkt, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en hun arbeidsmarktkansen verbeteren.

"Mensen die heel lang niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces zijn vaak nog niet in staat van de ene op de andere dag weer 'gewoon' aan het werk te gaan. We hebben als stad echter wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen weer mee te laten doen. Een belangrijke eerste stap is dat zij de kans krijgen werkervaring op te doen bij een werkgever", zegt wethouder Bert Van Alphen.

Regioplan adviseert de gemeente wel om eerder in het traject te bemiddelen naar regulier werk bij een werkgever.