Er komt geen recreatief fietspad door het Oostduinpark in Den Haag. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel van de PvdD om het fietspad te schrappen uit de plannen.

In 2019 deed de Partij voor de Dieren ook een voorstel om het fietspad te schrappen, dat werd toen nog verworpen. Het stadsbestuur wilde het fietspad aanleggen om het recreatieve fietsrondje door de duinen af te maken.

Omwonenden, natuurorganisaties en de Partij voor de Dieren hadden hier bezwaren tegen: werkzaamheden, asfalt en recreanten schaden de natuur.

Het Oostduinpark is onderdeel van Meijendel en Berkheide, een Natura2000-gebied.