De Energie Academie in Den Haag, een miljoenenproject om kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen, is failliet. Het faillissement komt doordat enkele schuldeisers niet akkoord gingen met het voorstel van de Raad van Toezicht (RvT). De gemeente Den Haag probeert de bestaande kandidaten alsnog te helpen door te bemiddelden bij werk of opleiding.

Wethouder Bert van Alphen was verantwoordelijk om het faillissement te voorkomen, maar zijn bemiddelingspoging mislukte. De afstand tussen het door de schuldeisers gevraagde bedrag en het aanbod van de RvT was volgens Van Alphen "simpelweg te groot". "Daarnaast zou het geven van een hogere tegemoetkoming aan deze schuldeisers andere schuldeisers onevenredig benadelen." Het faillissement wordt deze week aangevraagd.

Eerder bleek al dat de Energie Academie in de huidige vorm niet meer levensvatbaar was. In maart werd al duidelijk dat er financiële en organisatorische problemen waren bij de stichting. De Energie Academie zou jaarlijks zo'n 200 tot 250 jongeren zonder diploma aan een baan helpen in de bouw of energiesector door ze een vakgerichte opleiding aan te bieden. Het opleidingscentrum kreeg maar liefst 1,25 miljoen euro subsidie.

Het opleidingsbedrijf Traubstuc is gevestigd in het pand van de Energie Academie en ondervindt door het aankomend faillissement problemen met huisvesting. Fonds 1818 is bereid garant te staan voor een half jaar huur. De gemeente probeert nieuwe afspraken te maken met het bedrijf, bijvoorbeeld over werkfittrajecten en werkontwikkeltrajecten.

Het belang van de kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden staat voorop volgens Van Alphen. "Onze eerste prioriteit is dat alle kandidaten worden doorgestuurd naar werk of een goede ontwikkelplek krijgen."