Den Haag wil met nieuwe maatregelen te lage schooladviezen voor basisschoolleerlingen tegengaan. Dat maakte onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer zaterdag bekend. Hij zoekt de komende tijd de samenwerking op met schoolbesturen.

Naast maatregelen om het lerarentekort terug te dringen is kansengelijkheid een belangrijk speerpunt. Daarom hield Den Haag deze week samen met de drie andere grote steden een pleidooi bij het Rijk voor een Nationaal Plan gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden.

"Het onderwijs is de grote gelijkmaker", aldus Bredemeijer. "Nu is het zo dat kinderen uit gezinnen met bijvoorbeeld laagopgeleide ouders of ouders met een lager inkomen vaker een lager schooladvies krijgen. Door corona en het thuisonderwijs worden dit soort effecten versterkt. Door nu nieuwe maatregelen te treffen die we samen oppakken met de Haagse schoolbesturen leveren we een bijdrage aan het bevorderen van gelijke kansen."

De nieuwe maatregelen:

  • Schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse educatie uitbreiden en die uitbreiding inzetten om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
  • Met schoolbesturen worden afspraken gemaakt (bijvoorbeeld in een convenant) over de procedure om tot een zo objectief mogelijk schooladvies te komen en te voorkomen dat externe factoren zoals de thuissituatie daarin onterecht een rol spelen.
  • Het aantal uren schoolmaatschappelijk werk uitbreiden met de opdracht om vaker met ouders het gesprek aan te gaan over hun rol en verwachtingen bij ondersteuning thuis, schooladvisering en andere keuzemomenten in de schoolloopbaan van hun kinderen.
  • Het stimuleren van (kleinere) brede brugklassen met middelen voor extra leerlingbegeleiding zodat er meer aandacht is voor leerlingen en voor wat ze kunnen en nodig hebben om de best passende vervolgopleiding te kiezen.