De bouw van de vaccinatielocatie bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag is woensdag begonnen. Vanaf 18 januari wordt hier gevaccineerd tegen het coronavirus. NU.nl-nieuwspartner AD Haagsche Courant beantwoordt acht vragen over de Haagse locatie.

De locatie wordt opgebouwd op het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Er komt een grote hal waarin duizenden mensen hun vaccinatie tegen het coronavirus de komende tijd kunnen halen. In Nederland wordt op 8 januari gestart met vaccineren. In de regio Haaglanden wordt op 18 januari begonnen.

1. Wie krijgen het eerst een prik?

Zoals het er nu naar uitziet worden kwetsbare mensen in verpleeghuizen en instellingen, mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgmedewerkers als eerste gevaccineerd. Het kabinet overweegt nog om ouderen die thuis wonen en zelf naar de locatie kunnen komen voor te laten gaan. Daarover moet nog worden beslist.

2. Welk vaccin wordt ingespoten?

Nederland heeft bij zes leveranciers vaccins gekocht. Het enige vaccin dat tot nu toe door het Europees medicijnagentschap (EMA) is goedgekeurd, is het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit vaccin moet bij 80 graden onder nul worden bewaard en dus zullen er grote vrieskisten worden neergezet op de locatie bij het ADO-stadion. De locatie zal ook worden beveiligd.

3. Hoeveel vaccins zijn er in de regio Haaglanden beschikbaar?

De verwachting is dat de veiligheidsregio Haaglanden minimaal 29.000 vaccins geleverd krijgt. Dit betekent dat er in de regio minimaal 14.000 zorgmedewerkers gevaccineerd kunnen worden, omdat het vaccin van BioNTech/Pfizer tweemaal gegeven moet worden.

4. Hoeveel dagen na de eerste prik moet je terugkomen voor de tweede?

De tweede prik wordt 22 dagen na de eerste gezet. Zeven dagen na deze tweede prik is een persoon beschermd tegen het coronavirus. In het begin zullen er 700 vaccins per dag gegeven worden. Er kan per dag gemakkelijk opgeschaald worden, mocht dat nodig blijken, verzekert GGD Haaglanden.

5. Wie geven de prikken?

De vaccinaties bij het Cars Jeans Stadion zullen worden gegeven door medewerkers van de GGD Haaglanden. Momenteel wordt nog bekeken of er voldoende medewerkers zijn, maar volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan er bij een dreigend tekort gekeken worden of medewerkers van vaccinatiebureaus, oud-verpleegkundigen of niet-medisch personeel kan helpen bij het vaccineren.

6. Blijf je net als bij de coronatest in je auto zitten als je de prik krijgt?

Nee, mensen gaan lopend de locatie in en worden zittend in een van de hokjes gevaccineerd.

7. Hoe word ik uitgenodigd?

Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium zal dit ook digitaal kunnen.

8. Hoe goed is de Haagse locatie bereikbaar voor mensen zonder auto?

De GGD Haaglanden en de Veiligheidsregio gaan er vanuit dat het Cars Jeans Stadion goed bereikbaar is voor iedereen, ook met openbaar vervoer. Ook gaan de instanties er vanuit dat mensen zich kunnen laten brengen.