Sinds daklozen ook terecht kunnen in hotel StayOkay is de veiligheid in Den Haag verbeterd. Dat stelt de gemeente, die daarom de tijdelijke opvang langer open houdt.

De opvang in het StayOkay-hotel aan de Scheepmakersstraat werd deze maand opnieuw in het leven geroepen vanwege de verzwaring van coronamaatregelen. Bij wijze van proef werd deze locatie voor twee weken geopend, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. De proef bleek een succes.

"Tijdens de opvangperiode is gebleken dat de overlast door deze daklozen in de stad sterk daalde. Politie, buurt en handhaving constateren een duidelijke verbetering in de sociale veiligheid in de omgeving van Centraal Station en ook in wijkparken en buitenslaapplekken elders in de stad", stelt wethouder Bert van Alphen middels een collegebrief.

De opvang wordt daarom open gehouden tot 4 januari 2021. Voor het kerstreces zal het stadsbestuur een plan opstellen voor deze daklozen. De plekken worden dit keer ook beschikbaar gesteld voor daklozen die normaliter niet in aanmerking komen voor opvang en ondersteuning door bijvoorbeeld het ontbreken van een verblijfsstatus.

Winterkouderegeling

Naast deze tijdelijke opvang voor daklozen, gaat op zaterdag en zondag de zogenaamde winterkouderegeling in. Deze is bedoeld voor alle daklozen die niet in staat zijn om alternatieven te vinden voor onderdak bij aanhoudende winterkou. "De nachtopvang is bedoeld om hen te beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het weer", aldus de gemeente. De regeling duurt meestal meerdere nachten en kan afhankelijk van het weer in de wintermaanden meerdere keren van kracht zijn.

In de opvanglocatie wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en is er voldoende ruimte om afstand te houden. Mensen kunnen zich tussen 18.00 uur en 9.00 uur melden bij verzorgingshuis Lozerhof aan de Randveen in Escamp.