Het beroep op de maatschappelijke opvang in Den Haag blijft stijgen, zegt wethouder Bert Van Alphen. Inmiddels wachten ruim 180 mensen op een plek.

Er zijn de afgelopen maanden stappen gezet om de problematiek rondom dakloosheid tegen te gaan. Toch blijft het beroep erop stijgen, zegt de wethouder.

Er wordt ingezet op preventie, extra woonplekken en vernieuwing van de opvang en begeleiding om dit probleem structureel tegen te gaan.

Er komen meer opvangplekken en bijna al die opvangplekken hebben 24-uurs opvang. Zo heeft de gemeente de afgelopen periode extra opvangplekken voor alleenstaande moeders en zwangere vrouwen en meer woningen voor de opvang van gezinnen gerealiseerd.

In mei werd er een corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen met quarantaineplekken gebouwd, volgende maand opent er een permanente woonlocatie die in de plaats komt van de tijdelijke doorstroomvoorziening aan de Sportlaan.

Wethouder Bert van Alphen: "Daklozen worden vaak als probleem ervaren. Maar er zijn ook positieve dingen. We hebben heel veel reacties van enthousiaste vrijwilligers gekregen op onze oproep om te helpen op de noodlocaties aan het begin van de coronacrisis. Ook het burger- en ondernemersinitiatief Doneer een Dorp is een voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid."