De provincie Zuid-Holland heeft toestemming geweigerd voor een vestiging van sportwinkel Decathlon buiten het Haagse centrum. De komst van de sportwinkel zou waarschijnlijk leiden tot het verdwijnen van de huidige winkel in het centrum en daarmee bijdragen aan de leegstand, zo meldt de Raad van State woensdag.

Met de vestiging van de sportzaken op het Forepark Rhône in Den Haag en het Sportplaza Harga in Schiedam is een provinciaal belang gemoeid. De provincie hanteert namelijk een 'brancheringsregel' die nieuwe winkels die inpasbaar zijn binnen stadscentra of in bestaande winkelcentra, alleen daar toestaat.

Zo wil de provincie voorkomen dat er leegstand komt in het centrum. De komst van de sportwinkel op een bedrijventerrein zou een 'merkbare invloed' op het centrum hebben, aldus de afdeling bestuursrechtspraak.