Het aantal coronapatiënten neemt in Den Haag en omgeving zo hard toe dat is besloten 60 procent van de reguliere, planbare zorg niet meer te leveren. Per ziekenhuis kan verschillen welke zorg nog wel geleverd kan worden. Met name oncologische behandelingen gaan door.

Door het enorm oplopen van mensen met corona die in ziekenhuizen worden verpleegd of op de ic liggen, is het nodig andere zorg af te schalen in de ziekenhuizen in Den Haag en de rest van Haaglanden en Hollands Midden. Deze beslissing is vrijdagmiddag genomen door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West in samenspraak met de ziekenhuizen.

De behandelend arts maakt per patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan. Patiënten worden daarover persoonlijk ingelicht. Met name oncologische behandelingen gaan door. In de meeste ziekenhuizen in de regio zijn de poliklinieken ook open. Per ziekenhuis kan het echter verschillen welke zorg nog geleverd kan worden.

Door deze verdere afschaling kan de acute zorg door blijven gaan. Bovendien komt er meer capaciteit beschikbaar voor opvang van coronapatiënten in de eigen regio. "We proberen daarmee de uitplaatsing naar andere regio's of mogelijk zelfs Duitsland waar mogelijk te voorkomen", aldus een woordvoerder van het ROAZ.

Onvoldoende capaciteit

Volgens Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van HMC met de locaties Westeinde, Bronovo en Antoniushove, is er ondanks het voortdurend patiënten buiten de regio uitplaatsen de capaciteit onvoldoende om de stroom coronapatiënten op te vangen.

"Ook in HMC moeten we structureel meer bedden voor COVID-19-patiënten op de afdelingen vrijmaken en de Intensive Care Unit (ICU) opschalen. Omdat het grootste deel van onze planbare zorg in HMC Bronovo plaatsvindt, is voor ons het sluiten van de OK en de verpleegafdelingen in HMC Bronovo dit weekend de meest logische stap. Daarnaast stoppen we planbare programma's in HMC Antoniushove."

"Wij schalen hiermee in totaal 80 tot 90 procent van onze zorg die niet acuut is af", zegt Wolf. "Een groot deel van onze collega's dat in HMC Bronovo werkt, kan zo de afdelingen in HMC Westeinde en HMC Antoniushove ondersteunen. Zo kunnen we de zorg voor COVID-19-patiënten beter verdelen én de traumazorg in HMC Westeinde borgen. Dit is opnieuw een ingrijpend besluit, maar de toestroom van het aantal covid-besmettingen naar ons ziekenhuis zorgt voor een urgente situatie."