De gemeente Den Haag wil met het nieuwe Sportakkoord, dat werd gepresenteerd door wethouder Hilbert Bredemeijer (Sport), dat iedere inwoner van de gemeente in 2030 sport of regelmatig beweegt. Voor het akkoord wordt in totaal 900.000 euro uitgetrokken.

Sportverenigingen krijgen extra ondersteuning, in wijken waar de sportdeelname achterblijft komen meer buurtsportcoaches en sportaccommodaties worden verduurzaamd en toegankelijk voor iedereen. Den Haag telt in totaal zo'n 270 sportverenigingen. Om hen te ondersteunen maakt de gemeente in 2021 900.000 euro extra vrij voor sportcoördinatoren en buurtsportcoaches.

Sportverenigingen, sportbonden, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en gezondheidszorg zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Sportakkoord. "De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe belangrijk sport en bewegen is en hoe groot het gemis is als dat even niet meer kan. Ik ben dan ook blij dat, ondanks alle coronamaatregelen, er weer bewogen kan worden", aldus Bredemeijer.

Aan wijken waar inwoners van Den Haag achterblijven op sportgebied wordt extra aandacht gegeven. In de wijk Escamp moet binnen tien jaar de sportdeelname minstens gelijk zijn aan het Haagse sportgemiddelde.